Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre
»[NAJBOLJ ZASOLIRANA NAGRADNA IGRA LETA]«

(v nadaljevanju: pravila)

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »[NAJBOLJ ZASOLIRANA NAGRADNA IGRA LETA]« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Pivovarna Laško Union d. o. o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki je obenem tudi upravljavec osebnih podatkov.

Izvajalec nagradne igre je Pristop, d. d., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec), ki je obenem tudi obdelovalec osebnih podatkov.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare nad 16 let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki všečkajo Instagram stran Sola Slovenija ter v komentar označijo osebo.

Nakup pijače Sola ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

3. PRIVOLITEV IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Pivovarna Laško Union d. o. o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5049318000, davčna št. SI 90355580.

Podlaga za sodelovanje v nagradni in obdelavo osebnih podatkov je privolitev udeleženca (po točki (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). S prijavo v nagradno igro se udeleženec strinja s temi pogoji nagradne igre.

Organizator bo obdeloval predvsem naslednje osebne podatke o udeležencih: ime in priimek. Nagrajenec mora organizatorju posredovati tudi svojo davčno številko, saj jo slednji potrebuje za plačilo akontacije dohodnine. Podlaga za obdelavo davčne številke je izpolnitev zakonske obveznosti organizatorja po točki (c) prvega odstavka 6. člena GDPR.

Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri privoljujete, da se za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev) njihovo ime in priimek javno objavita na organizatorjevi strani na družbenem omrežju in na njegovi spletni strani.

Pravico imate, da privolitev kadar koli prekličete z obvestilom, ki ga pošljete na: info.plu@heineken.com. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Če boste privolitev preklicali, ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti nagrade.

Vaše podatke, ki jih hranimo na podlagi vaše privolitve, bomo kot upravljavec oz. jih bo v našem imenu hranil obdelovalec še 6 mesecev po zaključku nagradne igre. Prosimo vas, da upoštevate, da Facebook vaše osebne podatke hrani v skladu s svojo politiko zasebnosti. Druge podatke bomo hranili do izteka rokov, ki jih določajo zadevni predpisi.

Pravico imate, da kadarkoli zahtevate dostop do osebnih podatkov, njihovo zagotovitev v strukturirani, splošno uporabljani, strojno berljivi in interoperabilni obliki, pravico do njihovega popravka, izbrisa in omejitve njihove obdelave. V kolikor menite, da so vam vaše pravice, vezane na varstvo osebnih podatkov kršene, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od vključno 16. 7. 2021 do vključno 26. 7. 2021.

5. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Sola.

6. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe na naslednji način: všečkajo Instagram Sola Slovenija in v komentar označijo eno ali več oseb.

27. 7. med 9:00 in 17:00 bo izvajalec izmed vseh sodelujočih, ki so pravilno odgovorili na zastavljena vprašanja in izpolnjujejo pogoje nagradne igre, izžrebal 1 sodelujočega za posamezno nagrado.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni javno pod objavo nagradne igre.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado.

Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre.

Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade izračunal in odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

7. NAGRADE

Nagradni sklad vsebuje: 

1x košarkarski dres Miami Heat Gorana Dragića

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. PREVZEM NAGRAD

V primeru, da se nagrajenec po razglasitvi ne javi v zasebno sporočilo na Sola Instagram in Facebook profilu v roku dveh dni, oziroma ne posreduje osebnih podatkov, ki so potrebni za prevzem nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ne ponovi, nagrada pa se ne podeli.

Nagrajenci nagrade prevzamejo na izbranih lokacijah na lokaciji in v terminu, za katere se bodo naknadno dogovorili z organizatorjem. V kolikor nagrajenec v roku 14 dni nagrade ne prevzame, se šteje da se nagradi izrecno odpoveduje.

9. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

10. KONČNE DOLOČBE Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Instagram strani znamke Sola.

Naše spletno mesto uporablja več vrst piškotkov, ki uporabnikom pomagajo pri boljši uporabniški izkušnji, nam pa omogočajo boljši vpogled v način uporabe spletnega mesta ter izboljšave naših storitev in produktov.

Ime piškotka

Čas shranjevanja

Upravljalec

Namen obdelave podatkov

_ga

2 leti

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

_gid

24 ur

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

_gat_gtag_UA_2261127_1

1 minuta

Google Analytics

Statistika ogledov spletne strani

ZAPRI